31

אוג
כמה כסף משקיעה כל רשות פר תלמיד? איך זה משפיע על תוצאות התלמידים? ההשקעה של משרד החינוך ברשויות אינה יכולה להיות רק דיפרנציאלית. היא צריכה להתחשב בפערים הגדולים הקיימים בין ערים במשך עשרות שנים. לקריאת כתבה על פערי החינוך ופערי התקצוב בידיעות אחרונות וYnet.

20

ספט
ש. י' מהצפון: האם מותר להעסיק באותו בית ספר מורה וסייעת שהן אחיות? ת: חוזר מנכ''ל תשעא/4(א), 01 בדצמבר 2010  קובע כי אין להעסיק אדם בהוראה או בכל עבודה אחרת במוסד חינוך, אם באותו מוסד עובד קרוב משפחה שלו. קרוב משפחה לעניין זה פירושו בן זוג, בת זוג, הורה, בן, בת, ...

15

ספט
מדוע ברעננה משקיעים בכל תלמיד 19 אלף ש"ח אבל בג'יסר א-זרקא רק 860 ש"ח? הפערים במשאבים בין הפריפריה למרכז, מעמיקים את הפערים בתוצאות החינוכיות ובמבחני הלמידה הבינלאומיים ומציבים את ישראל בפיגור משמעותי אחרי הממוצע במדינות המפותחות. סדרת כתבות המתפרסמת באתר Ynet.

הפעילות שלנו