19

מרץ
ש. ש' מהמרכז: בני מעונין ללמוד במגמת תיאטרון. ראש המגמה החליט שאינו מתאים, האם מותר לבית הספר בלבד להחליט לגבי מגמות אלו? ת: בתי ספר ממלכתיים ייחודיים (לאמנויות, לספורט, למדעים וכד') רשאים למיין תלמידים החל מכיתה ד'. המיון יהיה בהתאם לתחום ההתמחות של בית הספר בלבד, כלומר –על פי כישוריו של ...

14

דצמ
החלטה חשובה של בית-המשפט קובעת: בתי הספר יחויבו להשיב כל יתרה של תשלומי הורים שנותרה בקופת בית הספר, או לנכות אותה מתשלומי השנה שלאחר מכן - ויאפשר נקיטת סנקציות גם נגד מנהלי בתי ספר רשמיים. "רות ולנטי, חברה בוועד ההורים העירוני בבת ים, אמרה כי "ההישג המשמעותי של החלטת בית המשפט ...

הפעילות שלנו