18

אוג
בעוד כשבועיים תחל שנת הלימודים, כאשר הנכנסים בשערי כיתה א' מצופים להגיע לכיתה י"ב ולזכות בתעודת בגרות. כידוע, רק חלקם יצליחו בכך: ב-2015, שיעור הזכאים/יות לתעודת בגרות עמד מעט למעלה ממחצית שכבת הגיל – 56%. מסמך זה שואל היכן אלה שלא השיגו תעודת בגרות?

25

אוג
  ש. ש'  מהצפון : האם תלמיד שסיים תיכון ועשה רק חלק מהבגרויות יכול להיבחן בהמשך באותו תיכון ? ת.  כן. תלמיד שסיים 12 שנות לימוד ונבחן בבחינת בגרות אחת לפחות אם רוצה להשלים או לשפר ציוני בגרות אחרי י"ב יכול להירשם לבחינת הבגרות בבית הספר התיכון בו למד ולהיבחן במועדים בהם ...

14

אוג
נתונים שסטודנטית ביקשה לקבל והגיעו כעבור חצי שנה לתנועה לחופש המידע חשפו תמונה עגומה: נכון לדצמבר 2015, כאחד מכל חמישה מוסדות חינוך פעל ללא רישיון בטיחות. משרד החינוך טוען כי "הנתונים כבר אינם אקטואליים", אך סירב להעביר את רשימת המוסדות שקיבלו אישור מתאים. לקריאת הכתבה המלאה באתר- Ynet.

הפעילות שלנו