20

פבר
ש. י' מהדרום: רציתי לשאול האם ישנן הנחיות לגבי הרכב הציון בתעודה, האם הכנת שיעורי בית נכנסת לשכלול הציון? (הבת שלי בכיתה ט') ת: הרכב הציון בתעודה נקבע כמדיניות בית ספר, כאשר כל עבודה, שיעורי בית, השתתפות בכיתה וכו' מהווים מרכיב בתעודה וחלק מהציון. משימות הערכה בתוספת לציוני מבחנים מהווים מרכיב ...

14

דצמ
החלטה חשובה של בית-המשפט קובעת: בתי הספר יחויבו להשיב כל יתרה של תשלומי הורים שנותרה בקופת בית הספר, או לנכות אותה מתשלומי השנה שלאחר מכן - ויאפשר נקיטת סנקציות גם נגד מנהלי בתי ספר רשמיים. "רות ולנטי, חברה בוועד ההורים העירוני בבת ים, אמרה כי "ההישג המשמעותי של החלטת בית המשפט ...

הפעילות שלנו