29

נוב
שיעור הדחייה בקבלה לאוניברסיטאות בקרב יוצאי אתיופיה גבוה ב-10% ביחס למועמדים יהודים אחרים. פערים שנוצרים מסיבות גיאוגרפיות-חברתיות מקשים על השתלבות באקדמיה, עם זאת המגמה היא חיובית, אך ישנה עוד הרבה עבודה. להמשך קריאה...  

29

נוב
ש. נ' מהדרום: יש לנו שני מורים בחטיבת הביניים, שלוקח להם לפעמים יותר מחודש עד שהם מחזירים את המבחנים והעבודות שלנו. האם זה חוקי? ת. על מורה המקצוע להחזיר את העבודות בכתב והמבחנים מתוקנים תוך פרק זמן סביר, ולא יאוחר משבועיים. ניתן להזכיר למורים נוהל זה ובמידה והם ממשיכים להתעכב ניתן ...

30

נוב
הכותרות יכולות לסנוור "מספר נתונים מדאיגים מופיעים בדוח, שחושף בעיקר את הפערים הגדולים בחינוך בין המצטיינים למתקשים - ואת המרחק הרב בין הישגי דוברי העברית לבין התלמידים שדוברים ערבית." לקריאת הכתבה המלאה באתר Mako.

הפעילות שלנו