בתי הספר יחויבו להחזיר להורים את יתרות התשלומים בכל שנה